Obecnie brak jest kart dla gimnazjalistów.

Opieka merytoryczna:

Patroni: